Politica de confidentialitate si prelucrarea datelor cu caracter personal

ACCESAND SITE-UL NOSTRU SI/SAU OFERINDU-NE ORICE INFORMATIE CU CARACTER PERSONAL, VA DATI CONSIMTAMANTUL EXPLICIT CA TOATE DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE NI LE FURNIZATI SA FIE PRELUCRATE DE NOI IN MODUL SI IN SCOPURILE DESCRISE IN CONTINUARE IN ACEASTA POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI IN CONFORMITATE CU LEGILE SI REGULAMENTELE IN VIGOARE PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL.

Prin accesarea site-ului nostru si/sau oferindu-ne orice informatie cu caracter personal, prin mijloace electronice sau formulare tiparite, va dati consimtamantul explicit ca toate datee cu caracter personal pe care ni le oferiti sa fie prelucrate de noi in scopurile descrise in continuare in conformitate cu legile si regulamentele in vigoare privind datele cu caracter personal.

Louis Purple InternationalSRL este inregistrata ca Operator de Date cu numarul 0028568 si are dreptul sa colecteze si sa administreze datele dumneavoastra cu caracter personal doar in conditiile si cu respectarea prevederilor Legii

Notam si cs aceasts declaratie poate fi actualizata, iar schimbarile vor fi afisate pe aceasta pagina. Aceasta Declaratie de Politica de confidentialitate se aplica exclusiv produselor si serviciilor Louis Purple International.

Daca aveti intrebari cu privire la utilizarea datelor dvs., ne puteti contacta prin email la office@louispurple.com.

Mentionam faptul ca prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeazain temeiul consimtamantului dvs. in acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protectia Datelor, numit in cele ce urmeaza Regulament/ul. Situatiile in care Louis Purple International S.R.L. va colecta si prelucra datele dvs. cu caracter personal si scopurile in vederea carora aceste date vor fi prelucrate, sunt urmatoarele:

Newsletter. Puteti folosi acest site pentru a va abona la newsletter. In aceasta situatie, datele furnizate vor fi folosite exclusiv pentru a va informa despre produsele noastre si evenimentele la care participam si de marketing direct si publicitate.

Contracte serviciul Made to Measure. Numele dvs, adresa de e-mail, numarul de telefon si masurile dumneavoastra furnizate la momentul stabilirii programarii sau a contractului pot fi folosite pentru a va contacta in legatura cu costumul

Alte scopuri. Puteti trimite date cu caracter personal (cum ar fi nume, adresa email, numar de telefon, nume companie) pentru alte scopuri decat cele mentionate mai inainte. In orice situatie, scopul pentru care sunteti rugati sa ne furnizati informatii este exprimat foarte clar. Nu vom folosi datele dvs. in alte scopuri, care nu au fost specificate in momentul introducerii datelor.

Va aducem la cunostinta ca utilizam diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane imputernicite de operator”), carora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la dvs., cu mentiunea expresa ca vom apela doar la persoane imputernicite care ofera garantii suficiente pentru punerea in aplicare a unor masuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel incat prelucrarea sa respecte cerintele prevazute in Regulament si sa asigure protectia drepturilor dvs. Categoriile de servicii pentru care colaboram cu furnizorii mai sus mentionati si datele cu caracter personal transferate acestora sunt urmatoarele:

 1. Servicii newsletter - adresa de e-mail, nume, prenume, numar de telefon;
 2. Servicii de facturare - nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa;
 3. Servicii de curierat/posta - nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa;
 4. Servicii de trimite SMS - numarul de telefon;
 5. Servicii de comentarii - nume, prenume, e-mail;
 6. Servicii de contabilitate – nume, prenume, adresa;
 7. Servicii juridice – nume, prenume, adresa;

Colectam, stocam si folosim aceste date cu caracter personal doar pentru scopurile mentionate in momentul introducerii lor si le pastram doar cat timp este necesar realizarii acelor scopuri sau pentru alte scopuri legitime aplicabile. Astfel, datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe perioada derularii relatiilor contractuale cu dvs., precum si ulterior, pentru o durata rezonabila, care nu poate fi mai scurta decat termenul general de prescriptie.

Louis Purple se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terte parti, cu exceptia operatorului de marketing direct. Datele personale vor putea fi insa transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale sau altor autoritati in drept sa efectueze orice verificari justificate in baza legii, daca acest lucru va fi solicitat in conformitate cu legile in vigoare.

Datorita modului prin care datele cu caracter personal stocate de sistemul LouisPurple.com sunt transmise pe cale electronica, Louis Purple nu poate fi facut raspunzatoare in nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informatiilor de catre persoane neautorizate, prin folosirea de aparatura sau software de interceptare. La sesizarea utilizatorilor, Louis Purple va lua toate masurile si va pune la dispozitie toate fisierele necesare organelor competente abilitate sa rezolve acest tip de infractiune.

Utilizatorul este responsabil pentru securizarea datelor de login ale contului, Louis Purple nu poate fi raspunzator pentru pierderea datelor de login sau tentative de login care duc la blocarea contului. Louis Purple nu poate fi facut raspunzator in nici un fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate de Louis Purple in scopul precizat in prezentul document.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

Ori de cate ori prelucram date cu caracter personal, luam masuri rezonabile pentru a ne asigura ca datele dvs. cu caracter personal sunt exacte si actualizate in permanentain vederea realizarii scopurilor pentru care au fost colectate. Aveti urmatoarele drepturi privitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat:

 • dreptul de acces la date – aveti dreptul de a obtine din partea Louis Purple International SRL o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc, precum si acces la datele respective; totodata, puteti obtine o copie a datelor cu caracter personal furnizate societatii noastre si care fac obiectul prelucrarii; pentru orice alte copii solicitate de dvs., Louis Purple International SRL poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative; in cazul in care introduceti cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care solicitati un alt format, informatiile va vor fi furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent;
 • dreptul la rectificare – aveti dreptul de a obtine rectificarea de catre Louis Purple International SRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum si dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; Louis Purple International SRL va comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si va va informa cu privire la acesti destinatari, daca veti solicita acest lucru;
 • dreptul la stergerea datelor – aveti dreptul de a obtine din partea Louis Purple International SRL stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, faraintarzieri nejustificate, iar Louis Purple International SRL are obligatia de a sterge datele respective, atunci cand: (1) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (2) va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (3) va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea; (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (5) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine Louis Purple International SRL in temeiul dreptului Uniunii sau al legislatiei romane; Louis Purple International SRL va comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice stergere a acestora, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si va va informa cu privire la acesti destinatari, daca veti solicita acest lucru;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii – aveti dreptul de a obtine din partea Louis Purple International SRL restrictionarea prelucrarii in cazul in care va aflati intr-unul din urmatoarele cazuri: (1) contestati exactitatea datelor, pentru perioada care ii permite Louis Purple International SRL sa verifice exactitatea datelor; (2) prelucrarea este ilegala, iar dvs. va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; (3) Louis Purple International SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (4) v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Louis Purple International SRL prevaleaza asupra drepturilor dvs.; Louis Purple International SRL va comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restrictionare a prelucrarii, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si va va informa cu privire la acesti destinatari, daca veti solicita acest lucru;
 • dreptul la portabilitatea datelor – aveti dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate catre Louis Purple International SRL, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si de a transmite aceste date altui operator, in anumite conditii; in exercitarea acestui drept, aveti dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la Louis Purple International SRL la alt operator atunci cand acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la opozitie – aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particularain care va aflati, in orice moment, prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment.

Pentru orice intrebari sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ati transmis, inclusiv in vederea exercitarii drepturilor pe care le aveti, astfel cum sunt acestea mentionate in cadrul sectiunii anterioare, ne puteti contacta la adresa: Calea Nationala nr. 4, Botosani, judetul Botosani.

Louis Purple International SRL va va furniza informatiile solicitate in format electronic atunci cand este posibil, cu exceptia cazului in care solicitati un alt format.

Informatiile furnizate, precum si orice comunicare si masuri luate in exercitarea de catre dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Louis Purple International SRL gratuit. Cu toate acestea, in cazul in care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, Louis Purple International SRL poate:

 • fie sa perceapa o taxa, tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate;
 • fie sa refuze sa dea curs cererii.

Precizam faptul ca prin acceptarea acestui acord, datele dvs. personale vor fi prelucrate de Louis Purple International SRL, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

LouisPurple.com foloseste cookie-uri. Navigand in continuare, va exprimati acordul pentru folosirea cookie-urilor.